Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  stara WNHiP |  nowa strona ARCHEO

Tytuł projektu:

Prahistoryczne społeczności Pustyni Bayuda w Sudanie – nowe granice Królestwa Kermy

Prehistoric communities in the Bayuda Desert in Sudan – a new borders of the Kerma Kingdom

Finansowanie:

Program badań naukowych Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus 12
Nr projektu badawczego 2016/23/B/HS3/00845
Okres realizacji 2017-2019

Kierownik projektu:

Dr. hab. Henryk Paner

Opis:

Mianem kultury kermańskiej określamy cywilizację wykształconą w dolinie środkowego Nilu, która istniała od około 2500 p.n.e. do 1500 p.n.e., na obszarze obecnego południowego Egiptu oraz północnego Sudanu ze swym centrum w mieście Kerma położonym w rejonie III katarakty Nilu. Królestwo Kermy, zwane też Królestwem Kush, skutecznie rywalizowało z Egiptem, a sama stolica była miastem o bogatej architekturze z murami obronnymi, pałacami, kaplicami i królewskimi nekropolami. W jednym z królewskich grobów natrafiono na ponad 300 szkieletów mężczyzn jak i kobiet, złożonych tu jako ofiary pogrzebowe. Groby kermańskie są często bardzo bogato wyposażone m.in. w naczynia, broń, biżuterię z fajansu i kwarcytu a nawet wyroby ze złota. Jeszcze kilka lat temu uważano, iż granice tego królestwa zamykały się w rejonie pomiędzy pierwszą i trzecią kataraktą. Badania prowadzone w rejonie czwartej katarakty dowiodły, że kulturowe i zapewne polityczne wpływy Kermy sięgały na wschód nawet do wyspy Mograd i rejonu obecnego miasta Abu Hamed. Nieznany jest natomiast jak dotąd zasięg oddziaływania Kermy na południe. Dotychczasowe badania ekspedycji gdańskiej prowadzone na Pustyni Bayuda wykazały jednak ślady obecności kultury kermańskiej także i w tym rejonie. Ponieważ̇ Królestwo Kermy pełniło bardzo ważną rolę jako pośrednik w handlu pomiędzy Afryką Centralną i Egiptem, możemy oczekiwać kolejnych spektakularnych odkryć stanowisk tej kultury także dalej na południe od IV katarakty Nilu.

Celem projektu jest weryfikacja tej tezy, a wieloaspektowe badania umożliwią zarówno absolutne datowanie historii ekspansji Królestwa Kermy na te tereny jak i rekonstrukcję środowiska naturalnego i kulturowego, tak w sensie lokalnym jak i ponadregionalnym. Jednym z ważniejszych efektów będzie wpisanie pustyni Bayuda będącej dotąd białą plamą na mapie osadnictwa (ok. 100 000 km2), do historii formowania się osadnictwa starożytnej Nubii w III i II tysiącleciu p.n.e.

Partnerzy w projekcie:

  • National Corporation for Antiquities & Museums (NCAM), Sudan
  • Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
  • Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki - Katedra Ekologii Roślin, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Zdjecia/ryciny:

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka