Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  stara WNHiP |  nowa strona ARCHEO

KONFERENCJE PLANOWANE


dodano: 28.11.2016

Konferencje zakończone


dodano: 17.02.2017

FUMA XIII

Trzynasta już międzynarodowa konferencja Forum Urbes Medii Aevi (FUMA), pt. Bricks and buildings ceramics in medieval and modern urban architecture of Central Europe, poświęcona była cegle i budowlom ceglanym. Historycy architektury i archeolodzy - badacze średniowiecznych miast z Czech, Polski, Słowacji, Rosji i Węgier spotkali się w dniach 22-24 września 2014 r. we wrocławskim Arsenale. Było to pierwsze spotkanie uczestników FUMY w Polsce (dotąd 10 spotkań obyło się w Czechach i 2 w Austrii). Wystąpienia i dyskusje (w języku angielskim, czeskim i polskim) dotyczyły średniowiecznej i nowożytnej architektury ceglanej w Europie Środkowej, jej pochodzenia, rozprzestrzeniania się, warsztatów budowlanych, stosowania detali architektonicznych. Uczestnicy konferencji mieli także okazję zwiedzić wrocławski Rynek, obejrzeć relikty zamku na Ostrowie Tumskim, a - w trakcie objazdu - także zabytki Świdnicy, zamki w Bolkowie i w Legnicy.

Organizatorami konferencji były: ARCHAIA Brno, Muzeum Historyczne Budapesztu (Budapest Történeti Múzeum), Muzeum Miejskie Wrocławia, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Urząd ds. Zabytków Republiki Słowacji (Pamiatkový úrad Slovenskej republiki). Wsparcia finansowego w organizacji konferencji udzieliła Fundacja Wyszehradzka (Visegrad Fund).

Galeria

zdjęcia wykonał Tomasz Gąsior (Muzuem Miejskie Wrocławia)


dodano: 28.09.2014

Sympozjum międzynarodowe 9-11 września 2013

Najnowsze wyniki badań amerykanistycznych

Strona informacyjna Sympozjum

dodano: 20.02.2013

XVIII Śląskie Sympozjum Archeologiczne / The 18th SILESIAN ARCHAEOLOGICAL SYMPOSIUM

Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności / From Prehistory to Modern Period. Archaeology of Silesia and Central Europe

Kamień Śląski, 15-18 maja 2013 / May 15-18 2013

  • zaproszenie [ pdf ] / invitation [ pdf ]
  • formularz [ doc ] / registration form [ doc ]
dodano: 16.02.2013

Zaproszenie [więcej]
Invitation [more]

Zgłoszenie uczestnictwa [więcej]
Registration form [more]

dodano: 18.11.2012

Ogólnopolska studencka konferencja naukowa

Zaproszenie [więcej]

dodano: 22.02.2013

Program konferencji [więcej]
Conference program [more]

Zaproszenie [więcej]
Invitation [more]

Zgłoszenie uczestnictwa [więcej]
Registration form [more]

dodano: 2.12.2012


7th Meeting of the Worked Bone Research Group

Wrocław, Poland
7 - 11 September, 2009

More: [ www.wbrg-wroclaw.com ]

XVI Śląskie Spotkania Archeologiczne / The 16th SILESIAN ARCHAEOLOGICAL MEETINGS

Śląsk i sąsiedzi od pradziejów do nowożytności / Silesia and its neighbours from prehistory to the Post-Medieval Period

Karłów, 27-30. maja 2009 roku / May 27-30 2009
Program konferencji [ pdf ]

zaproszenie [ doc ] / invitation [ doc ] / pozvání [ doc ]

formularz [ doc ] / registration form [ doc ] / formulář [ doc ]

"Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej"
"Straße, Platz und Friedhof in dem öffentlichen Raum der mittelalterlichen und neuzeitlichen Stadt Mitteleuropas"

WROCŁAW, 4-6.12.2008.
[ więcej informacji / mehr ]

III Trójkąt Doktorancki / III Doktorandendreieck / III Doktorantský trojúhelník

[ więcej ]

II Trójkąt Doktorancki / II Doktorandendreieck / II Doktorantský trojúhelník

[ więcej ]

XV Śląskie Spotkania Archeologiczne

Archeologia regionów przygranicznych w Europie Środkowej

Program konferencji [ pdf 188KB ]

Middle Paleolithic Human Activity and Paleoecology, Wrocław 2006

[ więcej ]

I Trójkąt Doktorancki / I Doktorandendreieck / I Doktorantský trojúhelník

[ więcej ]

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka