Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  stara WNHiP |  nowa strona ARCHEO

Biblioteka

Historia zbiorów obecnej Biblioteki Instytutu sięga roku 1945. Biblioteka specjalizuje się w gromadzeniu publikacji z zakresu archeologii Polski i Europy oraz dziedzin im pokrewnych jak: antropologia, etnologia, historia, historia sztuki itp. Księgozbiór zawiera najważniejszą literaturę archeologiczną, w tym podstawowe czasopisma polskie i europejskie. Dzięki systematycznemu uzupełnianiu zbiorów dokonywanemu poprzez kupno, wymianę i dary obecnie zbiory Biblioteki liczą łącznie łącznie książki i czasopisma: 18157 wol., w tym książki: 12056 wol., czasopisma: 6101 wol. oraz 9 jedn. zbiorów specjalnych (stan na 31.12.2016 r.)

Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany księgozbiorem, prawo do wypożyczeń na zewnątrz mają czynni studenci i doktoranci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownicy naukowi Instytutu.

Biblioteka mieści się w budynku przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu, pok. 302.

Pracownicy

 • mgr Małgorzata Płeska, kustosz (kierownik)
 • mgr Natalia Sawicka, bibliotekarz
 • Regulamin Biblioteki Instytutu Archeologii [ pdf ]

  • Aneks nr 1 do Regulaminu [ pdf ]; załącznik do Aneks nr 1 [ pdf ]
  • Aneks nr 2 do Regulaminu [ pdf ]; załącznik do Aneks nr 2 [ pdf ]

  Biblioteka Instytutu Archeologii w roku akademickim 2017/2018 będzie czynna:

  • poniedziałek 10:00 - 18:00
  • wtorek 9:30 - 15:30
  • środa 10:00 - 18:00
  • czwartek 9:30 - 15:30
  • piątek 9:30 - 15:00

  Zmiany godzin pracy Biblioteki Instytutu Archeologii UWr są ogłaszane w zakładce: AKTUALNOŚCI

  Pracownia komputerowa (sala 305) w semestrze zimowym 2017/2018 jest dostępna w terminach:

  • poniedziałek 14:15 - 18:00
  • wtorek 14:15 - 15:30
  • środa 15:15 - 18:00
  • czwartek 10:15 - 15:30
  • piątek - nieczynna

  W prenumeracie czasopism Biblioteki Instytutu Archeologii UWr znajduje się czasopismo w wersji elektronicznej "Medieval Archaeology".
  Można z niego korzystać w naszych czytelniach: [ www.maneyonline.com/loi/med ]
  Wejście do pracowni komputerowej tylko przez bibliotekę

  W sprawach wymiany publikacji Instytutu Archeologii UWr proszę kontaktować się z mgr Natalią Sawicką pod adresem:
  wymiana.biar@uwr.edu.pl
  Instytut Archeologii UWr nie prowadzi sprzedaży publikacji

  Telefon: (0-71) 375-2916
  e-mail: [ biar@uwr.edu.pl ]

  [ Karta wpisu do Biblioteki Instytutu Archeologii UWr.pdf ]

  [ Wykaz czasopism Biblioteki Instytutu Archeologii ] (stan na 31 maja 2004 r.)

  Książki z księgozbioru Biblioteki Instytutu Archeologii UWr wydane po roku 1991 można odnaleźć w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (sygnatury rozpoczynające się od "Arch" np. Arch 6921).
  [ katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej ]
  [ Biblioteka Główna Uniwersytetu Wrocławskiego ]

  Zasoby: e-Book

  1. Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego , Rafał Zapłata (red.),Wiedza i Edukacja, Lublin 2011 [link]

  Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

  Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka