Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  stara WNHiP |  nowa strona ARCHEO

Struktura

Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Piekalski [ więcej ]

Z-ca Dyrektora ds. badań naukowych: dr hab. Mirosław Masojć [ więcej ]

Z-ca Dyrektora ds. dydaktyki: dr hab. Mateusz Żmudziński [ więcej ]


Sekretariat ds. ogólnych i finansowych [ więcej ], e-mail: [ iar@uwr.edu.pl ]

Sekretariat Dydaktyczny Instytutu Archeologii [ więcej ]

Sekretariat ds. Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze [ więcej ]


Zakład Archeologii Epoki Kamienia [ więcej ]

Zakład Archeologii Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza [ więcej ]

Zakład Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich [ więcej ]

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza [ więcej ]

Zakład Archeologii Historycznej [ więcej ]

Pracownia Archeologii Pozaeuropejskiej [ więcej ]

Pracownia Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych [ więcej ]

Biblioteka Instytutu Archeologii - pracownicy [ więcej ]


Pracownicy techniczni [ więcej ]


aktualizacja: 5.09.2016

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka