Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  stara WNHiP |  nowa strona ARCHEO

Prace licencjackie

zrealizowane w Instytucie Archeologii UWr

(autor, tytuł, promotor)

2014:

Baranowicz Krzysztof, Drewniane i wapienne figurki uszebti z tebańskich grobów prywatnych z czasów XVII dynastii, dr hab. Mateusz Żmudziński
Berta Adam,
Przedstawienie istot fantastycznych w greckim malarstwie wazowym, dr hab. Mateusz Żmudziński
Borodo Damian,
Osadnictwo wczesnośredniowieczne na północno-zachodnich rubieżach Śląska, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Do Huu Karolina,
Miejsca kultu związane z wodą w epoce brązu na terenie Polski, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr
Dołbizno Krzysztof,
Transport morski na terenie Morza Sródziemnego w latach około 25 r. p.n.e. do około 100 r. n.e., dr hab. Mateusz Żmudziński
Garbacz Julia,
Archeologia nowożytnych miejsc straceń na Śląsku, prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Gaj Lora,
Stanowiska i znaleziska wodne i bagienne na obszarze dorzecza Wisły i Odry w okresie wpływów rzymskich, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Gruszecka Magdalena,
Kości a bitwa. Wykorzystanie metod archeologii i antropologii fizycznej w badaniu stanowisk pobitewnych na pobitewnych na przykładzie Visby, Grunwaldu, Towton i Lubiszewa, prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Iwanicka Iwona,
Ustryny w kulturze przeworskiej, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Kawałko Agnieszka,
Sposób upinania włosów przez kobiety w antycznej Grecji jako odwzorowanie roli w społeczeństwie, dr hab. Mateusz Żmudziński
Kowalska Marta,
Rozwój architektury kultury Anasazi na terenie południowego zachodu Stanów Zjednoczonych, dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr
Mazur Wojciech,
Importy z wczesnośredniowiecznej Rusi w południowo-wschodniej Małopolsce, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Nowak Karolina,
Artefakty krzemienne z Sowina 11, pow. nyski, dr hab. Jan Burdukiewicz, prof. UWr
Popek Emilia,
Miejsca kultu Słowian na terenie południowej Polski, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Potopa Adria,
Zamki w miastach Księstwa Wrocławskiego. Geneza, pozycja topograficzna i forma, prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Przywara Michał,
Gladiatorzy w Pompejach, dr hab. Mateusz Żmudziński
Rożek Mateusz,
Obrządek pogrzebowy wczesno holoceńskich społeczeństw zbieracko-łowieckich w południowej strefie bałtyckiej, dr hab. Jan Burdukiewicz, prof. UWr
Sławęcki Filip,
Nakrycia głowy w Barbaricum w okresie rzymskim, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Szadkowski Paweł,
Adaptacja zachowań Hiszpanów w Nowym Świecie w XVI wieku w świetle przemian w uzbrojeniu, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski
Warchał Eliasz,
Transport lądowy w Barbaricum okresu halsztackiego, lateńskiego i rzymskiego, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Waligóra Dominika,
Rozwój poglądów na megality neolityczne w środkowej Europie, dr hab. Jan Burdukiewicz, prof. UWr

2013:

Andrasiak Łukasz, Poznawanie przeszłości na podstawie stanowisk archeologicznych z frontu zachodniego okresu pierwszej Wojny Światowej 1914-1918, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski
Baranowska Izabela,
Zachowania obrzędowe nosicieli kultury halsztackiej w Europie, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr
Chmielowska Anna,
Celtyckie ozdoby kobiece z terenu Czech i Moraw na podstawie wybranych stanowisk grobowych, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Dulińska Dorota,
Asortyment narzędzi z grobów i osad kultury unietyckiej z terenu Polski i Czech, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr
Fiałkowska Izabela,
Krymskie twierdze Gotów, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Fila Agata,
Pochówki kobiet z otoczenia Mentuhotepa Nebhepetre w kompleksie świątynno-grobowym w Deir el-Bahari, dr hab. Mateusz Żmudziński
Kida Bartosz,
Wpływ chrześcijaństwa na wyposażenie grobów w Polsce, Czechach i Niemczech, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski
Kiełkowska Karolina,
Motywy religijne na kaflach piecowych w strefie nadbałtyckiej, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Knap Monika,
Kuchnia na Śląsku w XIII-XVI wieku, prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Kocewa Dawid,
Znaleziska oraz interpretacje grobów podwójnych w okresie od XII do XVII wieku na ziemiach polskich, prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Kołosowska Aleksandra,
Pochówki koni u Scytów, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr
Kowalska Joanna,
Kobieta w plastyce figuralnej kultury Valdivia .Ekwador. Zagadnienie interpretacji, dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr
Makarewicz Katarzyna,
Budownictwo sakralne na grodach polskich od X w do połowy XI w, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Malczak Sara,
Kobieta w przedstawieniach sztuki pradziejowej kultury minojskiej, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr
Mazurek Małgorzata,
Złotnictwo kultury wielbarskiej - przegląd technik, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Mazurkiewicz Ewa,
Problematyka grobów okazałych we wczesnym okresie wpływów rzymskich, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Mazurkiewicz Jakub,
Fortyfikacje Wrocławia, prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Mitoraj Jolanta,
Struktura geologiczna Kanionu Colca, południowe Peru. Zagadnienie wykorzystywania surowców społeczności prekolumbijskich, dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr
Pigóra Aleksandra,
Symbole abstrakcyjne w sztuce paleolitycznej, dr hab. Jan Burdukiewicz, prof. UWr
Pleszyniak Dagmara,
Obraz Seta w świetle wybranych źródeł archeologicznych, dr hab. Mateusz Żmudziński
Pobocha Patrycja,
Biżuteria egipska w czasach faraonów, dr hab. Mateusz Żmudziński
Przędzielewski Jakub,
Ruch rekonstrukcji wczesnego średniowiecza w Polsce jako narzędzie popularyzacji archeologii, prof. dr hab. Borys Paszkiewicz
Przygocki Łukasz,
Szlaki łączące Państwo Wielkomorawskie z ziemiami zamieszkałymi przez plemiona śląskie, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Sołczerski Piotr,
Osady kultury przeworskiej w rejonie bystrzycko-oławskim w okresie przedrzymskim, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Sroka Łukasz,
Archeologia pól bitewnych w Polsce na przykładzie Małujowic (10 kwietnia 1741 roku), prof. dr hab. Krzysztof Wachowski
Stolarski Hubert,
Założenia obronne w Górach Sowich i na ich przedpolu od IX do XV wieku, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Śnieżek Krzysztof,
Ostrogi kabłąkowe kultury wielbarkiej, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Tromsa Bartosz ,
Założenia obronne miasta Brzeg w latach 1248-1865, prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Ukraińska Marta,
Przemiany osadnicze w rejonie Nysy we wczesnym średniowieczu, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Wanot Jakub,
Ikonografia kultury Nasca, dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr
Wawrzczak Roksana,
Denary krzyżowe w skarbie z nieznanej miejscowości z okolic Kruszwicy, prof. dr hab. Borys Paszkiewicz
Woźniak Adriana,
Przedstawienia mitologicznych bitew bogów i herosów w sztuce starożytnej Grecji, dr hab. Mateusz Żmudziński
Zalewska Anna,
Budynki użyteczności publicznej we Wrocławiu w późnym średniowieczu i nowożytności, prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Zjeżdżałka Paweł,
Obiekty rowkowe w Polsce na tle europejskim, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

2012:

Bąk Małgorzata, Podobieństwa i różnice w rozwoju cmentarzysk grupy śląskiej i tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w okresie halsztackim C, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr

Bielat Przemysław, Importy mieczy rzymskich w kulturze przeworskiej na ziemiach polskich, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Bieniek Monika, Dewastacja stanowisk archeologicznych na terenie powiatu średzkiego, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Bowsza Artur, Obiekty i konstrukcje o charakterze mieszkalnym na osadach otwartych kultury łużyckiej, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr

Cholewa Maria, Grób wojownika z okresu wędrówek ludów w Ługach, pow. górowski, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Cieślak Paula, Osadnictwo wczesnośredniowieczne na obszarze polskiej części Sudetów Zachodnich, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

Kowalewska Arleta, O przynależności kulturowej cmentarzyska w Jordanowie na podstawie obserwacji obrządku pogrzebowego i znalezisk elementów stroju, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Kamińska Maria, Kultura puchowska w Karpatach Polskich, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Kapa Łukasz, Formy odlewnicze na ziemiach polskich w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr

Kądziołka Katarzyna, Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych osady kultury łużyckiej przy ulicy Niemczańskiej we Wrocławiu w sezonach 2003 i 2005, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr

Łazarczyk Kamila, Popularyzacja stanowisk archeologicznych w turystyce, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Majczyna Agnieszka, Obrządek pogrzebowy w kulturze Chancay na obszarze środkowego wybrzeża Peru, dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr

Mączyński Patryk, Garncarstwo późnostarożytne a wczesnośredniowieczne - kontynuacja tradycji czy nowa myśl technologiczna? dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Michalik Wojciech, Pracownie wytwórcze na grodach w okresie halsztackim na ziemiach polskich, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr

Milejski Paweł, Mennictwo księstwa wrocławskiego w XIV wieku, prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

Mikłaszewski Rafał, Znaleziska monet w powiecie lwóweckim, prof. Borys Paszkiewicz

Niżałowska Anna, Skarby akwatyczne z epoki brązu na terenie ziem polskich, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr

Pohl Joanna, Neolityczne figurki kobiet w Czechach i Polsce, dr hab. Jan Burdukiewicz, prof. UWr

Rakoczy Małgorzata, Wczesnośredniowieczne przedmioty codziennego użytku pochodzenia skandynawskiego na ziemiach polskich, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

Sieradzka Ewa, Relikty budynku na osadzie z okresu wpływów rzymskich na stan. Krępnica 8, gm. Bolesławiec, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Siczek Łukasz, Zabytki metalowe ze stanowiska ługi 25, powiat górowski, prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Strzeszewski Artur, Wisiorki gruszkowate w kulturze wielbarskiej w okresie rzymskim, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Synoś Dawid, Obsydian w kulturze ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły, dr hab. Jan M. Burdukiewicz, prof. UWr

Szczurek Gabriela, Kultura Mykeńska. Problem identyfikacji etnicznej i pochodzenia jej twórców, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr

Szych Natalia, Obrządek pogrzebowy kultury San Agustin w Kolumbii, dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr

Waszczuk Michał, Rola ideologii w kulturze Moche, dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr

Winnicka Kinga, Metody stosowane w badaniach paleolitycznych stanowisk jaskiniowych w strefie sudecko-karpackiej, dr hab. Jan Burdukiewicz, prof. UWr

Wiśniewska Anna, Ocean w ikonografii i wytwórczości społeczeństw prekolumbijskiego wybrzeża; Moche i Nasca, dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr

2011:

Baka Anna Kafle piecowe z zamku Gromnik. Materiały z wykopalisk w 2010 roku prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

Biel Radosław Kafle piecowe z gródka stożkowatego w Gorzyczkach prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Błaszczak Bartłomiej Fortyfikacje polowe I wojny światowej prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Chiari-Arcia Wahili Prekolumbijskie złoto Kostaryki, Panamy oraz północnej części Kolumbii prof. dr hab. Józef Szykulski

Dąbrowski Wojciech Szkieletowy obrządek pogrzebowy w grupie górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej w świetle aktualnego stanu badań prof. dr hab. Irena Lasak

Debis Katarzyna Latarnie późnego średniowiecza i nowożytności w Europie prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Dobrzański Krzysztof Grobowce megalityczne grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych prof. dr hab. Jan M. Burdukiewicz

Doniec Monika Pochówki birytualne w kulturze trzcinieckiej prof. dr hab. Irena Lasak

Grabny Barbara Rozwój metalurgii żelaza w okresie rzymskim. Analiza porównawcza największych ośrodków hutniczych z terenu Polski prof. dr hab. Artur Błażejewski

Grad Lucyna Przejawy praktyk szamanistycznych u Scytów w świetle źródeł archeologicznych prof. dr hab. Irena Lasak

Grylak Adam Osadnictwo mezolityczne i neolityczne w dorzecczu Widawy prof. dr hab. Jan M. Burdukiewicz

Ilków-Głąb Dorota Ceramika peruwiańskich kultur Nasca i Huari; zagadnienie rozwoju chronologicznego oraz interpretacji motywów ikonograficznych prof. dr hab. Józef Szykulski

Jakubaszko Piotr Wpływy koczowników Wielkiego Stepu na uzbrojenie mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu prof. dr hab. Kszysztof Jaworski

Jelińska Daria Cechy charakterystyczne obrzędowości grzebalnej nosicieli kultury mierzanowickiej prof. dr hab. Irena Lasak

Kocowska Natalia Porównanie XV-wiecznych naczyń glinianych z zamków śląskich i miasta Wrocławia prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

Kowalik Martyna Ceramika kultury lendzierskiej na Górnym Śląsku prof. dr hab. Jan M. Burdukiewicz

Król Dagmara Problem oddziaływań wielkomorawskich na Dolnym Śląsku w dolinach rzek Ślęzy i Oławy prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

Karolak Anna Groby na osadach we wczesnej epoce brązu na terenie Europy Środkowej prof. dr hab. Irena Lasak

Kulawinek Joanna Podstawy gospodarki ludności kultury mierzanowickiej w oparciu o kryteria wyboru osad prof. dr hab. Irena Lasak

Koniuszewska Magdalena Struktura hodowli na wybranych przykladach znalezisk zwierzęcych szczątków kostnych z osad kultury łużyckiej z terenów Śląska prof. dr hab. Irena Lasak

Łuczkiewicz Elżbieta Produkty spożywcze w kulturze ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczach Odry i Wisły prof. dr hab. Jan M. Burdukiewicz

Mokiejewski Marcin Transport na średniowiecznym placu budowy na podstawie źródeł ikonograficznych prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Milczarski Jacek Wczesnośredniowieczne grody województwa dolnośląskiego na tle warunków fizjograficznych prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

Noga Anna Kostrukcje kamienne na cmentarzysku ciałopalnym grupy śląskiej kultury łużyckiej w Miłosławicach, stan. 6, woj. dolnośląskie, gm. Milicz, w epoce brązu i okresie halsztackim prof. dr hab. Irena Lasak

Nowak Kamil Gospodarka ludności kultury unietyckiej w świetle najnowszych badań prof. dr hab. Irena Lasak

Pichliński Tomasz Późnomezolityczne pochówki ze stanowiska Lepenski Vir nad Dunajem prof. dr hab. Jan M. Burdukiewicz

Rut Aleksandra Stolarstwo na terenie Polski we wczesnej epoce żelaza prof. dr hab. Irena Lasak

Serwatka Kamil Dolnopaleolityczne narzędzia bifacjalne z Castel di Guido na tle środowiskowym prof. dr hab. Jan M. Burdukiewicz

Sielicka Katarzyna Proces romanizacji Normandii na przykładzie portu Juliobona prof. dr hab. Artur Błażejewski

Skrzipczyk Agata Analiza konstrukcji grobowych kultury San Agustin z obszaru południowej Kolumbii prof. dr hab. Józef Szykulski

Stalska Hanna Wątki zdobnicze w sztuce scytyjskiej prof. dr hab. Irena Lasak

Stoces Marcin Piece typu hypokaustum w systemach grzewczych na średniowiecznym Śląsku prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Struzik Oskar Pochówki z wczesnego okresu przjściowego na północnym wybrzeżu Peru prof. dr hab. Józef Szykulski

Sułkowska Małgorzata Osodnictwo kultury przeworskiej na terenie Wzgórz Strzelińskich we wczesnej fazie okresu wpływów rzymskich prof. dr hab. Artur Błażejewski

Werner Kinga Osadnictwo kultury przeworskiej w okresie przedrzymskim na terenie Wzgórz Strzelińskich prof. dr hab. Artur Błażejewski

2010:

CEBULA Katarzyna Produkcja i ślady użytkowania igieł kościancyh i żelaznych we wczesnym średniowieczu w dolinie Odry prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

CHŁOŃ Marcin Mikroskopowe badania funkcji ciosaków mezolitycznych z dorzecza Odry oraz ich eksperymentalnych replik prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

CHRUŚCICKA Joanna Dalekosiężne kontakty handlowe w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza na terenach Auropy prof. dr hab. Irena Lasak

CZERNEK Wojciech Technologia wyrobu i fałszowania monet w średniowieczu w świetle wybranych przykładów prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

DOMIN Bartosz Atrybuty kupieckie na Śląsku, w Wielkopolsce i na Kujawach od X do XII w. prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

FRĄCZKOWSKA Agnieszka Rozplanowanie osad otwartych w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na terenie Polski prof. dr hab. Irena Lasak

FĄFARA Artur Zróżnicowanie przestrzenne krzemienic schyłkowopaleolitycznych w świetle GIS prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

GOZDEK Blanka Rzymskie naczynia brązowe na terenie Pomorza polskiego dr hab. Artur Błażejewski

GRABOWSKI Rafał Transport zimowy we wczesnym średniowieczu na terenie Polski prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

HEŁMECKI Szymon Zagadnienia chronologii i przynależności kulturowej materiałów z grobowca nr. 4 na stanowisku Cerro Barroso, płd. Peru prof. dr hab. Józef Szykulski

KONDRATOWICZ Michał Groby wczesnośredniowieczne w dorzeczu środkowego i dolnego Dunajca, Nidy i górnego Sanu. Lokalizacja, forma i wielkość prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

KOWALCZYK Ewelina Muzyka i dźwięk w kulturze średniowiecza na ziemiach polskich w świetle źródeł archeologicznych prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

KRAJEWSKA Karolina Obrządek pogrzebowy w późnym okresie przejściowym i późnym horyzoncie na południowych krańcach Peru (Costa Extremo Sur) prof. dr hab. Józef Szykulski

KRYŃSKA Natalia Wczesnośredniowieczne grodziska w dorzeczu dolnej Parsęty prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

MAJDA Kamil Monumentalna architektura inkaska prof. dr hab. Józef Szykulski

MARKIEWICZ Joanna Piec hutniczy ze stanowiska Bytomin 102, gm. Głogów, w kontekście wytwórczości żelaza współczesnych mu kultur środkowej i północnej Europy prof. dr hab. Artur Błażejewski

MIKOCIK Łukasz Problematyka metalurgii kultury Vicus z obszaru peruwiańskiego północnego wybrzeża prof. dr hab. Józef Szykulski

MILUTINOVIĆ Dragan Pochówki szkieletowe kultury przeworskiej w fazach C2 i D okresu wpływów rzymskich prof. dr hab. Artur Błażejewski

NIEZGODA Karolina Kult kręgiem się toczy, czyli znaczenie kręgów kamiennych z cmentarzysk wielbarskich prof. dr hab. Artur Błażejewski

NIEZGODA Jakub Wierzchem w zaświaty - interpretacja pochówków huńskich z terenu Europy prof. dr hab. Artur Błażejewski

PIEKARZ Katarzyna Zmienność w obrządku pogrzebowym u Scytów prof. dr hab. Irena Lasak

SAMBORSKI Paweł Kamienne konstrukcje wałów wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu Karpat i Sudetów prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

SYCH Dawid Postać wojownika, jego broń oraz sposoby walki w epoce brązu na terenie Europy prof. dr hab. Irena Lasak

SYTY Maciej Wczesnosredniowieczne monety z otworami z terenu Polski prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

ZAWISKO Tomasz Wyzanczniki płci w grobach kultury przeworskiej na przykładzie cmentarzyka w Ciecierzynie prof. dr hab. Artur Błażejewski

2009:

CHUDZIK Patryk Konstrukcje kamienne na Górze Gozdnicy dr hab. Artur Błażejewski

FELIKS Magdalena Motyw ornitomorficzny w kulturze "łużyckiej" prof. dr hab. Irena Lasak

GOMAN Marcel Warownie Ziemi Kłodzkiej w średniowieczu prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

GRZEŚKOWIAK Marek Stanowisko neolityczne w Dzierżysławicach, pow. Prudnik prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

KALETKA Katarzyna Przedstawienia Bogiń Matek w epoce brązu oraz wczesnej epoce żelaza prof. dr hab. Irena Lasak

KAROLAK Anna Nietypowe pochówki w kulturze przeworskiej na podstawie wybranych stanowisk dr hab. Artur Błażejewski

LISZKA Beata Rzymskie importy kulturowe na ziemiach polskich dr hab. Artur Błażejewski

LUBCZYŃSKA Maria Starożytne pochówki łodziowe z terenu Polski w kontekście znalezisk europejskich dr hab. Artur Błażejewski

ŁUDZIKOWSKA Anna Metalurgia żelaza w bystrzycko-oławskim rejonie osadniczym w okresie wpływów rzymskich dr hab. Artur Błażejewski

ŁUŻAK Adrian Kultura Chimu prof. dr hab. Józef Szykulski

MĄCZKA Anna Interpretacja pochówków zbiorowych w neolicie na ziemiach polskich prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

OLEJARZ Anna Zapinki podkowiaste na ziemiach polskich w IX-XIII wieku prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

SIEMIANOWSKA Sylwia Motywy ikonograficzne wczesnego horyzontu prof. dr hab. Józef Szykulski

SZAJT Jakub Nietypowe pochówki szkieletowe ze Śląska i Małopolski z wczesnego średniowiecza prof. dr. hab Krzysztof Wachowski

SZCZEREK Roma Użytkowanie paciorków w kulturze wielbarskiej ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk: Grzybica, Kowalewko 12, Krupice, Pruszcz Gdański 10 dr hab. Artur Błażejewski

ŻERDZIŃSKA Monika Wczesnośredniowieczne katorgi z terenu ziem polskich prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka