Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  stara WNHiP |  nowa strona ARCHEO

Studenckie Koło Naukowe Archeologów

SKNA jest uczelnianą organizacją studencką, której celem jest rozwijanie naukowych zainteresowań studentów. Podzielone jest na szereg sekcji, które umożliwiają pracę w mniejszych grupach, złożonych z osób dzielących zainteresowanie odpowiednimi epokami, przedmiotami, czy innymi zagadnieniami związanymi z archeologią.

Studenckie Koło Naukowe Archeologów funkcjonuje aktywnie od wielu lat i prowadzone jest przez kolejne generacje studentów, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej niż to, co wymagane jest na egzamin i aspirują do prowadzenia własnych projektów badawczych, jak i dzielenia się ich wynikami z innymi.

Każdego zainteresowanego przyłączeniem się do Koła prosimy o kontakt i zapraszamy na spotkania!

Skrzynka pocztowa SKNA: [sknarcheo@gmail.com]

Strona internetowa:[ www.facebook.com/SKNAUWr ]

Zarząd SKNA w roku akademickim 2015/2016:

Przewodniczący- Bartosz Pawłowski (kontakt: 663 394 155, unomat@o2.pl)

W-ce przewodniczący ds. organizacyjnych - Wojciech Szlagura (kontakt: 692 735 218, wojtekszlagura@wp.pl)

W-ce przewodnicząca ds. finansowych - Aleksandra Uniszewska (kontakt: 510 184 021, ola.uniszewska@interia.pl)

Opiekun koła

dr Marcin Bohr [marcin.bohr@uwr.edu.pl ]


Sekcje SKNA w roku akademickim 2016/2017:

Plan pracy sekcji Archeologii Śródziemnomorskiej

 1. Wyjazd naukowy do Londynu - kwerenda biblioteczna, zwiedzanie British Museum
 2. Wyjazd naukowy do Berlina - kwerenda biblioteczna, zwiedzanie Pergamonu
 3. Wyjazdy udział sekcji w Giełdzie Kół naukowych
 4. Czynny udział członków sekcji w konferencjach naukowych
 5. Referaty podczas spotkań sekcji
 6. Organizacja konferencji naukowej .Spotkania z Antykiem.
 7. Udział członków sekcji w badaniach archeologicznych w Polsce i za granicą
 8. Popularyzacja archeologii śródziemnomorskiej wśród dzieci i młodzieży
 9. Wyjazd naukowy do Rzymu
 10. Wyjazd naukowy do Aten
 11. Zorganizowanie spotkania, na którym zaproszony archeolog wygłosi wykład z zakresu archeologii śródziemnomorskiej

osoba odpowiedzialna za sekcję: Jakub Witowski, kubawitowski@wp.pl, 782158658


Plan pracy Sekcji Garncarstwa i Archeologii Eksperymentalnej

 1. Zajęcia praktyczne. W czasie spotkań członkowie sekcji, bazując na znaleziskach archeologicznych z różnych okresów, będą zajmowali się produkcją naczyń oraz innych wyrobów ceramicznych, zaczynając od pozyskania surowców, a kończąc na wypaleniu produktu.
 2. Referaty i prezentacje członków sekcji na tematy związane z produkcją garncarską, zabytkami ceramicznymi oraz archeologią eksperymentalną.
 3. Projektowanie i wykonywanie doświadczeń archeologicznych z zakresu obróbki gliny i odlewania przedmiotów z brązu.
 4. Współpraca z Sekcją Epoki Kamienia "Zbrojnik".
 5. Udział w Festiwalu Wysokich Temperatur.
 6. Udział w warsztatach organizowanych podczas Nocy Humanistów.

osoba odpowiedzialna za sekcję: Adam Pyzik, adam.pyzik44@gmail.com, 724106546


Plan pracy sekcji Śląsk Średniowieczny

 1. Propagowanie wiedzy na temat stanowisk o charakterze obronnym . śladami warowni obronnych pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku
 2. Popularyzacja wiedzy na temat numizmatyki śląska średniowiecznego
 3. Wyjazdy edukacyjne śladami obwarowań
 4. Organizacja konferencji o nowoczesnych metodach badań . nowe technologie wykorzystywane podczas prac archeologicznych; wykorzystanie wykrywacza metali na stanowiskach archeologicznych na przykładzie badań na Gromniku
 5. Wykorzystanie systemu GIS w poszukiwaniu stanowisk archeologicznych (geoportal, zdjęcia satelitarne oraz lotnicze)
 6. Użycie metod nieinwazyjnych, nauka obsługi detektorów cyfrowych i analogowych; popularyzacja wiedzy na temat najnowszego sprzętu badawczego oraz technologii w badaniac

osoba odpowiedzialna za sekcję: Kacper Siejkowski, kolbergjestin@gmail.com, 511555454


Plan pracy sekcji epoki kamienia - "Zbrojnik"

 1. Badania terenowe (sondaże, prospekcja powierzchniowa, wykopaliska) na obszarze Polski i poza jej granicami, przy współpracy z pracownikami naukowymi.
 2. Wyjazdy naukowo-dydaktyczne m.in. Biskupin, stanowiska jaskiniowe na Jurze Krakowsko . Częstochowskiej, Krzemionki Opatowskie, Jura Szwabska.
 3. Udział w konferencjach, warsztatach studenckich, festiwalach naukowych.
 4. Nauka podstawowych technik krzemieniarstwa, obróbki kości i innych materiałów organicznych.
 5. Archeologia eksperymentalna, m.in. traseologia, badanie technik krzemieniarskich,.
 6. Współpraca z innymi studenckimi kołami naukowymi m.in. archeologii, paleobiologii, geografii, geologii; oraz innymi sekcjami SKNA UWr.
 7. Promocja działalności sekcji na portalach społecznościowych.
 8. Analizowanie  i opracowywanie zabytków archeologicznych przy współpracy z pracownikami naukowymi UWr.
 9. Wykłady i dyskusje naukowe z zaproszonymi gośćmi.
 10. Aktualizacja danych na temat stanowisk archeologicznych na podstawie źródeł archiwalnych i muzealnych.

osoba odpowiedzialna za sekcję: Grzegorz Michalec, grzesiek.michalec@gmail.com, 691957986


Plan pracy sekcji rekonstrukcji XIII w. "Cervus"

 1. Zapoznanie się z kulturą i obyczajami panującymi w XIII w. w Polsce
 2. Rekonstrukcja ubiorów na podstawie znalezisk i ikonografii
 3. Uczestnictwo w imprezach rekonstruktorskich, między innymi turnieje rycerskie
 4. Wyjazd sekcji na ekspedycje naukową mającą na celu odtworzenie warunków życia w XIII w.
 5. Przygotowanie przez członków referatów na wybrane tematy z zakresu działania sekcji
 6. Udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauk

osoba odpowiedzialna za sekcję: Szymon Kulig, szymonblaszka@amorki.pl, 785242589


Plan pracy sekcji Archeologii Nieinwazyjnej

 1. Wystąpienia członków sekcji
 2. Wyjazdy członków na konferencje naukowe
 3. Zajęcia z praktycznej nauki obsługi sprzętu
 4. (Ewentualnie) Wyjazdy w teren żeby pomóc w obsłudze sprzętu
 5. Zajęcia z obróbki danych w QGISie
 6. Georadar i jak go obsługiwać

osoba odpowiedzialna za sekcję: Aleksandra Surlej, alekssur@op.pl, 697968861


Plan pracy sekcji Archeologii Sądowej

 1. Organizacja konferencji: - Oręż, kość, sztuka (III edycja) - Interdyscyplinarna konferencja archeologiczno - antropologiczna
 2. Przeprowadzenie warsztatów z użyciem materiału osteologicznego, metod archeologicznych oraz pracy z materiałem archiwistycznym.
 3. Wygłaszanie referatów dotyczących zagadnień z zakresu archeologii, archeologii sądowej, antropologii oraz entomologii sądowej.
 4. Praca z dydaktycznymi materiałami audiowizualnymi o tematyce archeologicznej i antropologicznej oraz dyskusje na ich temat.
 5. Wyjazdy/ wyjścia dydaktyczne: - Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu - Muzeum Człowieka we Wrocławiu - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

soba odpowiedzialna za sekcję: Angelika Słodka, angelikaslodka@gmail.com, 503947610

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka