Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  stara WNHiP |  nowa strona ARCHEO
Studia

STUDIA

I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)
III stopnia (doktoranckie)

PROGRAM STUDIÓW:

 • obowiązujący od roku akademickiego 2015/16 - tj. dla II i III roku [ plik pdf ]
 • obowiązujący od roku akademickiego 2017/18 - tj. dla I roku [ plik pdf ]

APD - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH:

 • Zarządzenie 122/2014 Rektora UWr Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) [ pdf ]
 • Strona APD

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

 • I rok: [ plik pdf ] (dodano: 7.09.2017, zmieniono: 18.10.2017)
  - podział na grupy [ plik pdf ] (dodano: 7.09.2017)
 • II rok: [ plik pdf ], (dodano: 11.09.2017, zmieniono: 13.10.2017)
 • III rok: [ plik pdf ], (dodano: 11.09.2017, zmieniono: 13.09.2017)

KONWERSATORIUM SPECJALISTYCZNE:

 • lista tematów - zapisy na zajęcia w semestrze letnim, w roku akademickim 2017/18 [ plik pdf ] (dodano: 11.09.2017, zmieniono: 16.10.2017)

SEMINARIUM LICENCJACKIE (dla III roku):

 • lista seminariów - zapisy na zajęcia w roku akademickim 2017/18 [ plik pdf ] (dodano: 11.09.2017)

WAŻNE INFORMACJE:

 • Organizacja roku akademickiego 2017/18 (dodano: 11.04.2017)
 • Nauki pokrewne archeologii - ogłoszenie dla I roku (dodano: 11.09.2017)
 • Nauki pokrewne archeologii - ogłoszenie dla II roku (dodano: 11.09.2017)
 • Wychowanie fizyczne (informacje oraz zapisy na stronie: [ www.zapisy.uni.wroc.pl ] (dodano 23.09.2013); zarządzenie Rektora nr 47/2013
 • Języki obce (informacje oraz zapisy na stronie: [ www.spnjo.uni.wroc.pl ] (dodano 23.09.2013); zarządzenia Rektora nr 44/2013 i nr 98/2013
 • Metodyka prospekcji archeologicznej: informacja o zapisach (dodano: 2.10.2017)
 • Karta różnic programowych: plik doc (dodano 11.09.2017)
  (dla studentów przenoszących się na studia z innych uczelni, powtarzających studia i do wniosku o reaktywację)

SEKRETARIAT DYDAKTYCZNY: kontakt

PROGRAM STUDIÓW:

 • obowiązujący od roku akademickiego 2015/16 - tj. dla II [ plik pdf ]
 • obowiązujący od roku akademickiego 2017/18 - tj. dla I roku [ plik pdf ]

SPECJALNOŚCI na studiach magisterskich:

 • Archeologia Epoki Kamienia
 • Archeologia Nowego Świata
 • Archeologia Epoki Brązu
 • Archeologia Barbaricum
 • Archeologia prowincji rzymskich
 • Archeologia Średniowiecza (wczesnego Średniowiecza)
 • Numizmatyka [ więcej ]
 • Archeologia historyczna i sądowa (XIII-XX w.)

kandydaci na I rok studiów - po otrzymaniu decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia magisterskie - prosimy o zgłoszenie wyboru specjalności do Sekretariatu Dydaktycznego Inst. Archeologii przed rozpoczęciem roku akademickiego

APD - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH:

 • zarządzenie 122/2014 Rektora UWr Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) [ pdf ]
 • strona APD

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

 • I rok: [ plik pdf ] (dodano: 12.09.2017, zmieniono: 21.09.2017)
 • II rok: [ plik pdf ], (dodano: 11.09.2017, zmieniono: 13.09.2017)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SPECJALNOŚCI:

KONWERSATORIUM SPECJALISTYCZNE:

 • lista tematów - zapisy na zajęcia w semestrze letnim, w roku akademickim 2017/18 [ plik pdf ] (dodano: 12.09.2017, zmieniono: 16.10.2017)

WYKŁADY SPECJALISTYCZNE:

 • lista wykładów - zapisy na zajęcia w roku akademickim 2017/18 [ plik pdf ] (dodano: 12.09.2017, zmieniono: 21.09.2017)
 • harmonogram wykładów [ plik pdf ] (dodano: 12.09.2017, zmieniono: 14.09.2017)

SEMINARIUM MAGISTERSKIE:

 • lista seminariów - zapisy na zajęcia w roku akademickim 2017/18 [ plik pdf ] (dodano: 12.09.2017)

WAŻNE INFORMACJE:

SEKRETARIAT DYDAKTYCZNY: kontakt

Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze

Kierownik Studiów: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Instytut Archeologii, ul. Szewska 48, pok. 309
telefon: 071-37-52-956

Bieżące informacje, programy i harmonogramy zajęć, zasady wszczęcia przewodu doktorskiego, zasady rekrutacji i przyznawania stypendiów oraz dokumenty do pobrania znajduj. się na stronie internetowej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.


Konsultacje semestr zimowy 2017/18

Wykłady w języku angielskim (2017/18) (aktualizacja: 19.10.2017)

Program MOST - 2016/17

Sylabusy

Rekrutacja

System ECTS

Erasmus+

Koło Naukowe Studentów Archeologii

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka