Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  stara WNHiP |  nowa strona ARCHEO

Kontakt

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław
tel.: 71-375-29-75; fax: 71-375-28-82
e-mail: iar@uwr.edu.pl

Dyrektor Instytutu:
Prof. dr hab. Jerzy Piekalski
pokój 207, tel.: 71 375 2817, e-mail: Jerzy.Piekalski@uwr.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. badań naukowych:
dr hab. Mirosław Masojć
pok. 307, tel.: 71 375 2702, e-mail: Miroslaw.Masojc@uwr.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. dydaktyki:
dr hab. Mateusz Żmudziński
pok. 7, e-mail: Mateusz.Zmudzinski@uwr.edu.pl

Sekretariat ds. ogólnych i finansowych:
mgr Karolina Markiewicz, pok. 206, tel.: 71 375 2975, e-mail: Karolina.Markiewicz@uwr.edu.pl

Sekretariat Dydaktyczny Instytutu Archeologii:
mgr Łukasz Melski, pok. 206, tel. 71 375 2975, e-mail: Lukasz.Melski@uwr.edu.pl
(sprawy dotyczące studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku archeologia, harmonogramy zajęć dydaktycznych, USOS)

Sekretariat ds. Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze:
mgr Barbara Krukiewicz, pok. 109, tel. 71 375 2901, e-mail: Barbara.Krukiewicz@uwr.edu.pl
(sprawy dotyczące studiów III stopnia, harmonogramy zajęć dydaktycznych, USOS)

Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze:
dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
pok. nr 309, tel.: 71 375 2956, e-mail: Krzysztof.Jaworski@uwr.edu.pl

Biblioteka Instytutu Archeologii:
pok. 302, tel. 71 375 2916, e-mail: biar@uwr.edu.pl

Pracownia Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych:
dr inż. Beata Miazga
ul. Koszarowa 3 bud. 28, pok. 32
51-149 Wrocław
tel.: 71 375 5065, fax: 71 375 5246
e-mail: pracownia@archeo.uni.wroc.pl
e-mail: Beata.Miazga@uwr.edu.pl

Dom Archeologów Oddział Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3, budynek 28, 51-149 Wrocław, tel. 71 3755 289 www

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka