Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  stara WNHiP |  nowa strona ARCHEO

Sieć EDUROAM w Instytucie Archeologii

W budynkach Instytutu Archeologii UWr, tj. ul. Szewska 48 i ul. Koszarowa 3 bud. 28, dostępna jest sieć WiFi eduroam.

Sieć eduroam (education roaming) to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest zapewnienie bezprzewodowego dostępu do Internetu dla studentów i pracowników nauki w ośrodkach naukowych (polskich i europejskich) należących do konsorcjum EDUROAM.

Korzystanie z tej sieci wymaga posiadania uprawnień i odpowiednio skonfigurowanego urzadzenia sieciowego. Z sieci eduroam może korzystać każdy student i pracownik posiadający konto poczty elektronicznej w domenie @uwr.edu.pl (posiadający dostęp do usługi Office365).

Uzyskanie dostępu do sieci eduroam wymaga podania loginu i hasła jak do Office365 wg :

  • studenci: numerindeksu@uwr.edu.pl
  • pracownicy: imię.nazwisko@uwr.edu.pl
Należy pamiętać, że dostęp do sieci nie jest anonimowy i niekontrolowany - każdy dostęp do sieci jest rejestrowany i ewentualne nadużycia mogą być później powiązane z konkretną osobą.

Odpowiednia konfiguracja urządzenia sieciowego pozwala na automatyczne łączenie się z siecią eduroam, gdy tylko sieć ta zostanie przez urządzenie wykryta. Pierwsze logowanie do sieci eduroam musi odbyć się w ośrodku macierzystym urzytkownika (przed wyjazdem za granicę lub do innego ośrodka, przynajmniej raz logujemy się do eduroam w UWr).

Obecność sieci eduroam w ośrodkach naukowych często oznaczana jest za pomocą takiego znaku graficznego

Poradniki konfiguracji urządzeń sieciowych dla studentów i pracowników UWr [ link ]

Sieć eduroam w Polsce [ link ] (mapa dostępności, zasady uczestnictwa, regulaminy)

Sieć eduroam w Europie [ link ]

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka