Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  stara WNHiP |  nowa strona ARCHEO
Aktualności

AKTUALNOŚCI

Wydarzenia
Konferencje
Dydaktyka
Erasmus+
Badania
Projekty
XX DFN fotorelacja
link
dodano: 10.10.2017

dodano: 28.11.2016

Wrocław 9.09.2017
dodano: 7.09.2017


Zapraszamy naszych studentów do bezpłatnego udziału w obradach

dodano: 3.02.2017

23-25.11.2016 Wrocław

Program konferencji [dokument pdf]; (dodano: 22.11.2016)

Program konferencji [plakat w formacie jpg]; (dodano: 22.11.2016)

o konferencji [pdf]; formularz zgłoszeniowy [docx]

dodano: 9.09.2016

Konsultacje mgra Pawła Milejskiego w piątek (15.12.2017 r.) są odwołane z powodu wyjazdu służbowego

dodano: 14.12.2017

Dr Marcin Maciejewski odwołuje zajęcie i konsultacje w poniedziałek (18.12) w związku z ważnym szkoleniem

dodano: 14.12.2017

14 grudnia 2017 - czwartek- odwołane są zajęcia i konsultacje dr hab. Macieja Trzcińskiego (wyjazd służbowy)

dodano: 13.12.2017

Studia w Petersburgu!

Uwaga! zostały wolne miejsca na wyjazdy studentów do Petersburga w semestrze letnim 2017/2018, ale czasu na formalności jest niewiele.
Osoby zainteresowane powinny złożyć (maksymalnie do końca przyszłego tygodnia) w BWM dokumenty wymienione na stronie:
https://international.uni.wroc.pl/pl/oferty-stypendialne/umowy-bilateralne

Ofertę uczelni partnerskiej można znaleźć na stronie: http://ifea.spbu.ru/en/sep

Do 1 listopada zakwalifikowani studenci muszą złożyć aplikację uczelni przyjmującej, która wymaga m.in. badań lekarskich (w tym prześwietlenia płuc) - więc czas jest tu kluczowy.

Kontakt – dr hab. Mirosław Masojć

dodano: 28.09.2017

Uwaga studenci zainteresowani studiami za granicą!

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickim 2017/18
Termin zakończenia dodatkowej rekrutacji : 30.10.2017 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr hab. Mirosławem Masojciem [miroslaw.masojc@uwr.edu.pl]

dodano: 26.09.2017

Antropologia fizyczna dla I r. lic.

Wykłady z dr Wiolettą Nowaczewską - rozpoczną się dopiero po 15 listopada br.
O dokładniejszym terminie poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

Sekretariat dydaktyczny IAr

dodano: 19.09.2017

Ogłoszenie dla II roku st. licencjackich - Nauki pokrewne archeologii

Treść ogłoszenia

dodano: 7.09.2017

Zapisy na wykłady w językach obcych roku akademickim 2017/2018 więcej

dodano: 27.06.2017

Zapisy

Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+ [wiecej]

dodano: 7.06.2017

Program Erasmus+

Koordynator: dr hab. Mirosław Masojć
tel.: (71) 375 27 02; e-mail: Miroslaw.Masojc@uwr.edu.pl

Informacje ogólne: www.erasmus.org.pl

dodano: 26.10.2017 r.

Oferta wykładów w języku angielskim (2017/18)

dodano: 22.09.2017 r. (aktualizacja: 19.10.2017)

STUDIA:

Regulamin ERASMUS+ STUDIA (szczegółowe zasady rekrutacji), (dodano: 6.12.2017)

Osoby, które chcą pojechać na uczelnie, z którymi nie mamy umowy, kontaktują się z:

  1. koordynatorem z kierunku z UWr, który taką umowę ma i uzyskują potwierdzenie, że mogą pojechać w ramach ich umów;
  2. osobą z uczelni przyjmującej (informacja, że was tam przyjmą zamiast np. studenta biologii czy kulturoznawstwa).
Zgoda może być w formie maila, którego wydruk należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego.

Ponieważ koordynatorzy z innych kierunków (z naszego uniwersytetu) nie są w stanie stwierdzić, czy jakieś miejsca im zostały przed zakończeniem rekrutacji, proszę się raczej skoncentrować na uzyskaniu zgody od uczelni przyjmującej, a potem dopiero szukać niewykorzystanego miejsca na naszym uniwersytecie.
Egzamin językowy nie jest wymagany ale proszę sprawdzić, czy uczelnia na której chcecie Państwo studiować prowadzi zajęcia w języku dla was zrozumiałym:).

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać na studia trzykrotnie: po jednym razie w trakcie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich

PRAKTYKI:

Regulamin ERASMUS+ PRAKTYKI (szczegółowe zasady rekrutacji), (dodano: 6.12.2017)

W ramach Erasmus+ można także wyjechać na praktyki, które trwają 3-5 miesięcy. Można je odbywać w dowolnym terminie, także w czasie wakacji, w instytucjach takich jak muzea, biblioteki, prywatne firmy itp. Profil instytucji powinien być zgodny z kierunkiem studiów. Nabór na praktyki jest ciągły, a zgłoszenie należy rozpocząć od maila do koordynatora (dr hab. M. Masojć).
Oferta wyjazdu na praktyki kierowana jest także do osób, które już były na studiach w ramach Erasmus+.

Ukazał się biuletyn informacyjny dla studentów i doktorantów chcących wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+.
Zawiera adresy stron z potrzebnymi dokumentami, wykaz uczelni partnerskich, dane kontaktowe koordynatorów oraz terminy składania wniosków.
Biuletyn jest darmowy i można go dostać w pokoju 308 ul. Szewska 48.

Zainteresowanych zapraszam. Mirosław Masojć

Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus

aktualizacja (19.12.2016 r.)

Jest także możliwość wyjechania na studia na Bilkent Universites w Ankarze [www.bilkent.edu.tr], kod Erasmusa TR ANKARA07 oraz na University of Liverpool [www.liverpool.ac.uk] kod Erasmusa UK LIVERPO01, w ramach umów, które zawarł Instytut Historii UWr. Jest to możliwe wtedy, gdy historycy nie wykorzystają swojej puli miejsc. W przypadku aplikowania na te uczelnie, nie jest potrzebna zgoda instytucji przyjmującej

Wyniki konkursu NCN

Trzy nowe projekty w Instytucie Archeologii:
1. dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. UWr - Zmierzch starego świata: późny paleolit środkowy oraz przejście do paleolitu górnego na terenie doliny Odry;
2. dr Agnieszka Przybył - Tajemnice świata budowniczych długich grobowców. Archeologiczno-paleośrodowiskowe studium neolitycznego krajobrazu kulturowego na Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich;
otrzymali finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Opus 13 Narodowego Centrum Nauk

3. mgr Kinga Winnicka - Znaczenie przedmiotów osobistych wykonanych z surowców kostnych w kulturach episznurowych wczesnej epoki brązu w oparciu o wybrane metody obrazowania i analizy fizykochemiczne;
otrzymała finansowanie projektu badawczego w ramach konkursu Preludium 13 Narodowego Centrum Nauk.

Kwota dofinansowania projektów przekracza 1,5 mln zł.

Informacja o rozstrzygniętych konkursach na stronie NCN

GRATULUJEMY

dodano: 16.11.2017

Nowa publikacja

Jerzy Piekalski (redakcja)
Wleński mikroregion osadniczy w X-XVIII wieku. Przemiany krajobrazu kulturowego
do pobrania (pdf, 23MB)

dodano: 08.11.2017

Nowa publikacja Instytutu

Aleksandra Pankiewicz, Sylwia Siemianowska, Krzysztof Sadowski
Wczesnośredniowieczna biżuteria szklana z głównych ośrodków grodowych Śląska (Wrocław, Opole, Niemcza)
do pobrania (pdf, 14MB)

dodano: 5.07.2017

Nowa monografia w Instytucie

Tomasz Gralak, Architecture, Style and Structure in the Early Iron Age in Central Europe (pdf 19MB)

dodano: 16.05.2017

Wyniki konkursu NCN

Dwa nowe projekty w Instytucie Archeologii:

dr hab. Justyna Baron, prof. UWr: streszczenie
oraz dr hab. Henryk Paner: streszczenie
otrzymali finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Opus 12 Narodowego Centrum Nauk

dodano: 16.05.2017

Wyniki konkursu NCN

Prof. dr hab. Borys Paszkiewicz oraz dr Przemysław Dulęba otrzymali finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Opus 11 i Sonata 11 Narodowego Centrum Nauki

dodano: 15.11.2016

Wyniki konkursu NCN

Prof. dr hab. Jerzy Piekalski oraz dr hab. Mirosław Masojć, otrzymali finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Opus 10 Narodowego Centrum Nauki
Gratulujemy
ncn.gov.pl

dodano: 18.05.2016

Nowa publikacja Instytutu

Aleksandra Pankiewicz Kształtowanie się grodu na Ostrowie Tumskim do pobrania (pdf, 43MB)

dodano: 29.01.2016

Nowa publikacja Instytutu

Paweł Duma Śmierć nieczysta

do pobrania (pdf, 37MB)

dodano: 4.01.2016


dodano: 25.06.2015

Badania
dodano: 31.08.2015

Wyniki konkursu NCN

Nasi Pracownicy, dr Aleksandra Pankiewicz i dr Mirosław Furmanek, otrzymali finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Sonata BIS 3 Narodowego Centrum Nauki.

http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-01-23-wyniki-konkursow

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

dodano: 24.01.2014

Nowa publikacja Instytutu

Written in Bones
Studies on technological and social contexts of past faunal skeletal remains

do pobrania (pdf)

dodano: 8 grudnia 2011

Odkrycie

Archeolodzy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dzięki zastosowaniu nieinwazyjnych metod badań archeologicznych odkryli w Pietrowicach Wielkich, koło Raciborza neolityczny "rondel".

Więcej:

dodano: 29 lipca 2011


progeCAD.pl banner

Dostawcą edukacyjnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

aktualizacja: 13.02.2014


Przemiany w sposobach
gospodarowania...

dr Bernadeta Kufel-Diakowska

Mikroanalizy artefaktów ...
mgr Kinga Winnicka

Brakteaty guziczkowe
prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

Grosze praskie z Wałbrzycha
prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

Adaptacja osadnictwa...
prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Rytm rozwoju miasta...
prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Strategie zasiedlenia... Sowin
dr hab. Andrzej Wiśniewski

Rozwój gospodarki...
dr Ewa Lisowska

Homo erectus na szlaku ku Eurazji
dr hab. Mirosław Masojć

Kultura lateńska na Śląsku...
dr Przemysław Dulęba

Historyczno-archeologiczne rozpoznanie zaplecza rakarskiego ...
dr Paweł Duma

Krzemieniarstwo nieznane. Skandynawskie domy ...
dr hab. Mirosław Masojć

Formowanie się lokalnych społeczności...
mgr Ewa Dreczko

Obrządek pogrzebowy i struktura społeczna...
mgr Marta Mozgała-Swacha

Celtyckie kresy? Studia nad osadnictwem...
Dr Przemysław Dulęba

Szklarstwo wczesnopolskie ...
Dr Aleksandra Pankiewicz

Społeczność, tożsamość, rytuał ...
Dr hab. Justyna Baron, prof. UWr

Prahistoryczne społeczności Pustyni Bayuda...
Dr hab. Henryk Paner

Użytkowanie przestrzeni ...
mgr Mateusz Krupski

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka