Institute of Archaeology University of Wroclaw

Contact || University of Wroclaw || University Library || about Wrocław

Przemiany w sposobach
gospodarowania...

dr Bernadeta Kufel-Diakowska

Mikroanalizy artefaktów ...
mgr Kinga Winnicka

Brakteaty guziczkowe
prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

Grosze praskie z Wałbrzycha
prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

Adaptacja osadnictwa...
prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Rytm rozwoju miasta...
prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Strategie zasiedlenia... Sowin
dr hab. Andrzej Wiśniewski

Rozwój gospodarki...
dr Ewa Lisowska

Homo erectus na szlaku ku Eurazji
dr hab. Mirosław Masojć

Kultura lateńska na Śląsku...
dr Przemysław Dulęba

Historyczno-archeologiczne rozpoznanie zaplecza rakarskiego ...
dr Paweł Duma

Krzemieniarstwo nieznane. Skandynawskie domy ...
dr hab. Mirosław Masojć

Formowanie się lokalnych społeczności...
mgr Ewa Dreczko

Obrządek pogrzebowy i struktura społeczna...
mgr Marta Mozgała-Swacha

Celtyckie kresy? Studia nad osadnictwem...
Dr Przemysław Dulęba

Szklarstwo wczesnopolskie ...
Dr Aleksandra Pankiewicz

Społeczność, tożsamość, rytuał ...
Dr hab. Justyna Baron, prof. UWr

Prahistoryczne społeczności Pustyni Bayuda...
Dr hab. Henryk Paner

Użytkowanie przestrzeni ...
mgr Mateusz Krupski

University of Wroclaw | Institute of Archaeology | Szewska str. 48 | 50-139 Wrocław | Tel: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

© 2007-2017 Instytut Archaeologii UWr, e-mail Liczba odwiedzin:
Notice: Undefined index: visited-archeo-en in /usr/local/www/apache24/data/ww3.archeo.uni.wroc.pl/en/index.php on line 113
22341 od 8.03.2017 r.