Institute of Archaeology University of Wroclaw

Contact || University of Wroclaw || University Library || about Wrocław

Conferences

XVI Śląskie Spotkania Archeologiczne / The 16th SILESIAN ARCHAEOLOGICAL MEETINGS

Śląsk i sąsiedzi od pradziejów do nowożytności / Silesia and its neighbours from prehistory to the Post-Medieval Period

Karłów, 27-30. maja 2009 roku / May 27-30 2009

zaproszenie [ doc ] / invitation [ doc ] / pozvání­ [ doc ]

formularz [ doc ] / registration form [ doc ] / formulaż [ doc ]7th Meeting of the Worked Bone Research Group

Wrocław, Poland
7 - 11 September, 2009

More: [ www.wbrg-wroclaw.com ]


Past conferences

"Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej"
"Straße, Platz und Friedhof in dem öffentlichen Raum der mittelalterlichen und neuzeitlichen Stadt Mitteleuropas"

WROCŁAW, 4-6.12.2008.
[ więcej informacji / mehr ]

III Trójkąt Doktorancki / III Doktorandendreieck / III Doktorantský trojúhelník

[ więcej ]

II Trójkąt Doktorancki / II Doktorandendreieck / II Doktorantský trojúhelník

[ więcej ]

XV Śląskie Spotkania Archeologiczne

Archeologia regionów przygranicznych w Europie Środkowej

Program konferencji [ pdf 188KB ]

Middle Paleolithic Human Activity and Paleoecology, Wroclaw 2006

[ więcej ]

I Trójkąt Doktorancki / I Doktorandendreieck / I Doktorantský trojúhelník

[ więcej ]

University of Wroclaw | Institute of Archaeology | Szewska str. 48 | 50-139 Wrocław | Tel: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

© 2007-2017 Instytut Archaeologii UWr, e-mail Liczba odwiedzin:
Notice: Undefined index: visited-archeo-en in /usr/local/www/apache24/data/ww3.archeo.uni.wroc.pl/en/index.php on line 113
34908 od 8.03.2017 r.