Institute of Archaeology University of Wroclaw

Contact || University of Wroclaw || University Library || about Wrocław

Publications and book exchange

To receive detailed information on book exchange and recent publications of the Institute, please contact a person in charge:
Barbara Krukiewicz, MA
tel. +48-71-3752-901
e-mail: krukbar@poczta.fm

recent publications

Books and monographs


Written in Bones Studies on technological and social contexts of past faunal skeletal remains
edited by Justyna Baron and Bernadeta Kufel-Diakowska, WROCŁAW 2011


kliknij obrazek aby powiększyć Artur Błażejewski (red.)
CERAMIKA WARSZTATOWA W ŚRODKWOEUROPEJSKIM BARBARICUM.
issued: 2008
ISBN 978-83-921090-5-1

kliknij obrazek aby powiększyć Mirosław Masojć, Tomasz Płonka, Bolesław Ginter & Stefan Karol Kozłowski (red.)
CONTRIBUTIONS TO THE CENTRAL EUROPEAN STONE AGE: papers dedicated to the late Professor Zbigniew Bagniewski.
issued: 2007
ISBN 978-83-921090-8-2
[ content ]

kliknij obrazek aby powiększyć Krzysztof Jaworski, Aleksandra Pankiewicz (red.)
GROMNIK : z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu.
issued: 2007
ISBN 978-83-921090-7-5
[ content ]

kliknij obrazek aby powiększyć Andrzej Wiśniewski
ŚRODKOWY PALEOLIT W DOLINIE ODRY
issued: 2006
ISBN 978-83-229-2773-1
[ content ]

Andrzej Wiśniewski, Tomasz Płonka, Jan Michał Burdukiewicz (red.)
THE STONE : technique and technology.
issued: 2006
ISBN 83-921090-4-X
[ content ]

Krzysztof Jaworski
GRODY W SUDETACH (VIII-X w.)
issued: 2005
ISBN 83-921090-0-7
[ content ]

Lech Marek
EARLY MEDIEVAL SWORDS FROM CENTRAL AND EASTERN EUROPE
issued: 2005
ISBN 83-229262-4-3
[ content ]

Jerzy Piekalski
WCZESNE DOMY MIESZCZAN W EUROPIE ŚRODKOWEJ : geneza - funkcja - forma
issued: 2004
ISBN 83-229-2489-5
[ content ]

Tomasz Płonka
THE PORTABLE ART OF MESOLITHIC EUROPE
issued: 2003
ISBN 83-229-2417-8
[ content ]

Jan Michał Burdukiewicz
TECHNOKOMPLEKS MIKROLITYCZNY W PALEOLICIE DOLNYM ŚRODKOWEJ EUROPY
issued: 2003
ISBN 83-915048-9-1
[ content ]

Artur Błażejewski
OBRZĄDEK POGRZEBOWY KULTURY PRZEWORSKIEJ NA ŚLĄSKU
issued: 1998
ISBN 83-873201-6-1
[ content ]

Series

Studia Archeologiczne

Justyna Baron and Irena Lasak (red.)
LONG DISTANCE TRADE IN THE BRONZE AGE AND EARLY IRON AGE
STUDIA ARCHEOLOGICZNE vol. 40
issued: 2007
ISBN 978-83-229-2845-5
[ content ]

Artur Błażejewski
KULTURA PRZEWORSKA A REŃSKO-WEZERSKA STREFA KULTUROWA
STUDIA ARCHEOLOGICZNE vol. 39
issued: 2007
ISBN 978-83-229-2804-2
[ content ]

Józef Szykulski
PRADZIEJE POŁUDNIOWEGO PERU
STUDIA ARCHEOLOGICZNE vol. 38
issued: 2005
ISBN 83-229-2679-0
[ content ]

Aleksandra Pankiewicz
GRODZISZCZE : wczesnośredniowieczne grodzisko plemienne na Przedgórzu Sudeckim
STUDIA ARCHEOLOGICZNE vol. 37
issued: 2005
ISBN 83-229-2630-8
[ content ]

Lech Marek
WCZESNOŚREDNIOWIECZNE MIECZE Z EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
STUDIA ARCHEOLOGICZNE vol. 36
issued: 2004
ISBN 83-229-2547-6
[ content ]

Mirosław Masojć
THE MESOLITHIC IN LOWER SILESIA IN THE LIGHT OF SETTLEMENT PHENOMENA OF THE KACZAWA RIVER BASIN
STUDIA ARCHEOLOGICZNE vol. 35
issued: 2004
ISBN 83-229-2541-7
[ content ]

Piotr Cholewa
ROLA SUDECKIEGO ZAPLECZA SUROWCOWEGO W KAMIENIARSTWIE NEOLITYCZNYM NA ŚLĄSKU
STUDIA ARCHEOLOGICZNE vol. 34
issued: 2004
ISBN 83-229-2473-9
[ content ]

Andrzej Wiśniewski i in.,
WROCŁAW OPORÓW : najstarsze ślady osadnictwa i środowisko przyrodnicze
STUDIA ARCHEOLOGICZNE vol. 33,
issued: 2003
ISBN 83-229-2350-3
[content ]

Wratislavia Antiqua

Lech Marek
BROŃ BIAŁA NA ŚLĄSKU: XIV - XVI wiek.
WRATISLAVIA ANTIQUA vol. 10
issued: 2008
ISBN 978-83-921090-9-9

Paweł Konczewski
DZIAŁKI MIESZCZAŃSKIE W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI ŚREDNIOWIECZNEGO I WCZESNONOWOŻYTNEGO WROCŁAWIA
WRATISLAVIA ANTIQUA vol. 9
issued: 2007
ISBN 978-83-921090-6-8
[Zusammenfassung ]

Krzysztof Wachowski (red.)
ŚLĄSK W CZASACH HENRYKA IV PRAWEGO
WRATISLAVIA ANTIQUA vol. 8
issued: 2005
ISBN 83-921090-3-1
[ content ]

Jadwiga Biszkont
PÓŹNOŚREDNIOWIECZNE SZKLARSTWO NA ŚLĄSKU
WRATISLAVIA ANTIQUA vol. 7
issued: 2005
ISBN 83-921090-1-5
[ content ]

Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski (red.)
WROCŁAW NA PRZEŁOMIE ŚREDNIOWIECZA I CZASÓW NOWOŻYTNYCH : materialne przejawy życia codziennego.
WRATISLAVIA ANTIQUA vol. 6
issued: 2004
ISBN 83-915048-6-7
[ content | deutsch ]

Jerzy Piekalski (red.)
RYNEK WROCŁAWSKI W ŚWIETLE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH CZ. II
WRATISLAVIA ANTIQUA vol. 5
issued: 2002
ISBN 83-915048-5-9
[ content ]

Lech Leciejewicz (red.)
OD NEOLITYCZNEGO OBOZOWISKA DO ŚREDNIOWIECZNEJ WSI : badania archeologiczne we Wrocławiu - Partynicach
WRATISLAVIA ANTIQUA vol. 4
issued: 2001
ISBN 83-910911-8-X
[ content ]

Cezary Buśko (red.)
RYNEK WROCŁAWSKI W ŚWIETLE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH CZ. I
WRATISLAVIA ANTIQUA vol. 3
issued: 2001
ISBN 83-915048-1-6
[ content ]

Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski (red.)
ŚREDNIOWIECZNY ŚLĄSK I CZECHY, CENTRUM ŚREDNIOWIECZNEGO MIASTA, WROCŁAW A EUROPA ŚRODKOWA
WRATISLAVIA ANTIQUA vol. 2
issued: 2000
ISBN 83-915048-0-8
[ content ]

Cezary Buśko, Jerzy Piekalski (red.)
ZE STUDIÓW NAD ŻYCIEM CODZIENNYM W ŚREDNIOWIECZNYM MIEŚCIE : parcele przy ulicy Więziennej 10-11 we Wrocławiu
WRATISLAVIA ANTIQUA vol. 1
issued: 1999
ISBN 83-910542-6-8
[ content ]

Monografie archeologiczne

Hans-Georg Stephan, Krzysztof Wachowski (red.)
NEUE FORSCHUNGEN ZUR ARCHAOLOGIE DES MITTELALTERS IN SCHLESIEN UND NIEDERSACHSEN
issued: 2001
ISBN 83-915048-3-2
[ content ]

Irena Lasak
EPOKA BRĄZU NA POGRANICZU ŚLĄSKO-WIELKOPOLSKIM CZ. I - Materiały źródłowe
issued: 1996
ISBN 83-85550-86-0
[ content ]

Irena Lasak
EPOKA BRĄZU NA POGRANICZU ŚLĄSKO-WIELKOPOLSKIM CZ. II - Zagadnienia kulturowo-osadnicze
issued: 2001
ISBN 83-915048-4-0
[ content ]

Zbigniew Bagniewski
MEZOLITYCZNA ENKLAWA OSADNICZA NA POLANIE ŁĘCZYŃSKIEJ (POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE)
issued: 1999
ISBN 83-873205-3-6
[ content ]

Jerzy Piekalski
OD KOLONII DO KRAKOWA : przemiana topografii wczesnych miast.
issued: 1999
ISBN 83-87320-35-8
[ content ]

Journals

Śląskie Sprawozdania Archeologiczne (Silesian Archaeological Reports)

ŚLĄSKIE SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE vol. 48
issued: 2006
ISBN 978-83-921090-6-8
[ content ]

ŚLĄSKIE SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE vol. 47
issued: 2005
ISSN 0520-9250
[content ]

ŚLĄSKIE SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE vol. 46
issued: 2004
ISSN 0520-9250
[content ]

ŚLĄSKIE SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE vol. 45
issued: 2003
ISBN 83-915048-8-3
[content ]

ŚLĄSKIE SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE vol. 44
issued: 2002
ISBN 83-915048-7-5
[content ]

ŚLĄSKIE SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE vol. 43
issued: 2001
ISBN 83-87320-93-5
[content ]

ARCHAEOLOGIA SILESIAE t. I [the series is not being continued]
issued: 2002
ISBN 83-915048-2-4
[content ]

University of Wroclaw | Institute of Archaeology | Szewska str. 48 | 50-139 Wrocław | Tel: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

© 2007-2017 Instytut Archaeologii UWr, e-mail Liczba odwiedzin:
Notice: Undefined index: visited-archeo-en in /usr/local/www/apache24/data/ww3.archeo.uni.wroc.pl/en/index.php on line 113
34907 od 8.03.2017 r.